Zvyklosti

Hledám varianty 'zvyklosti' [ zvyklostmi (4) zvyklostí (6) zvyklosti (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 23:24...bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich zvyklostí, ale naprosto je zničíš a jejich posvátné sloupy...
Leviticus 18:3...země, do níž vás uvádím; nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte ...
Leviticus 18:30...jsem vám svěřil, a nechovejte se podle ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před vámi. Neposkvrňujte se...
2. Královská 16:3...syna dokonce nechal provést ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele....
2. Královská 17:8...vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili se zvyklostmi národů, které před nimi Hospodin vyhnal, a...
2. Královská 17:19...přikázání Hospodina, svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé...
2. Královská 17:33... ale sloužili také svým vlastním bohům podle zvyklostí těch národů, z nichž byli vystěhováni. dodnes...
2. Letopisů 28:3...a vlastní syny prováděl ohněm podle ohavných zvyklostí národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele....
2. Letopisů 33:2...v Hospodinových očích zlé, a řídil se ohavnými zvyklostmi národů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele....
Ezechiel 23:24...jim rozsudek, aby ztrestali podle svých zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají...
Lukáš 2:27...přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |