Zvrhlík

Hledám varianty 'zvrhlík' [ zvrhlíky (1) zvrhlíků (2) zvrhlík (1) zvrhlíci (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Přísloví 3:32...žádnou z jeho cest. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství. Hospodinovo...
1. Korintským 6:9...se: Smilníci, modláři, cizoložníci, rozkošnícizvrhlíci, zloději, lakomci, opilci, pomlouvači ani...
1. Timoteus 1:10... matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníkyzvrhlíky, obchodníky s lidmi, na lháře, křivopřísežníky a...
2. Petr 2:7...Lota, ztrápeného nestydatým chováním těch zvrhlíků, vysvobodil. Dokud ten spravedlivý mezi nimi...
2. Petr 3:17...tak se chraňte. Nenechte se strhnout bludem těch zvrhlíků, neodpadejte od své stálosti. Kéž stále rostete v...

Slova obsahující zvrhlík: zvrhlík (1) zvrhlíků (2) zvrhlíky (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |