Zvráceného

Hledám varianty 'zvráceného' [ zvráceným (1) zvrácených (1) zvrácený (4) zvráceného (6) zvrácené (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Deuteronomium 32:5...Jeho nesynové se ale zvrhli, zkažení jsouzvrácený a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte, lide...
Deuteronomium 32:20...tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnouZvrácené pokolení - to jsou oni, synové, kteří věrnost...
2. Samuel 22:27...oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky,...
Job 5:13...On chytá chytráky v jejich vychytralosti, záměry zvrácených on podvrací. Uprostřed dne tma je zachvátí, v...
Job 9:20...odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem zvrácený. Jsem bezúhonný, co ale na tom záleží - se mi...
Žalmy 18:27...oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky,...
Žalmy 101:4...jsou mi odporné, nemám s nimi nic společnéZvrácené srdce je mi vzdálené, nechci se vyznat v ničem...
Přísloví 8:8... Všechny výroky jsou spravedlivé, křivéhozvráceného v nich není nic. Chápavému jsou všechny zřejmé,...
Přísloví 14:14...bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstaneZvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty...
Přísloví 16:28...hrabe ničema, na jeho rtech jako by oheň plálZvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré...
Přísloví 22:5... sláva a život. Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko. Zasvěcuj...
Ezechiel 13:3...Hospodinovo. Toto praví Panovník Hospodin: Běda zvráceným prorokům, kteří se řídí svým vlastním nutkáním a...
Matouš 17:17... ale nemohli ho uzdravit." "Vy nevěřícízvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s...
Lukáš 9:41... aby ho vyhnali, ale nemohli!" "Vy nevěřícízvrácené pokolení!" zvolal Ježíš. "Jak dlouho ještě budu s...
Skutky 2:40...slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, kdo ochotně přijali jeho slova,...
Římanům 1:28...Boha nebyla dost dobrá, Bůh je vydal jejich zvrácené mysli, aby dělali, co není správné. Jsou prolezlí...
Filipským 2:15...neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřivenéhozvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |