Zvláštní

Hledám varianty 'zvláštní' [ zvláštním (9) zvláštního (1) zvláštní (8) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 19:5...můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět...
Exodus 26:23...Příbytku pak vyrobíš šest rámů. Vyrobíš také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu...
Exodus 36:28...pak vyrobili šest rámů. Vyrobili také dva zvláštní rámy pro oba rohy u zadní stěny Příbytku. Zespodu...
Leviticus 13:46...nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána...
Leviticus 27:2..."Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu...
Numeri 6:2...Izraele: Když se muž nebo žena rozhodne složit zvláštní nazírský slib, aby se zasvětil Hospodinu, bude se...
Deuteronomium 7:6... tvůj Bůh, vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Ne proto,...
Deuteronomium 14:2...Tebe Hospodin vyvolil, abys byl jeho lidem, jeho zvláštním pokladem jako žádný jiný lid na zemi. Nejez...
Deuteronomium 26:18...pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat...
1. Královská 7:8...byl postaven i palác, v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň postavil...
Žalmy 135:4...Hospodin přece Jákoba vyvolil, Izrael je jeho zvláštním pokladem! Hospodin je veliký - to vím jistě, nad...
Píseň 5:9...Že jsem nemocná láskou! Čím je tvůj miláček zvláštní, ty nejkrásnější z žen? Čím je tvůj miláček...
Ezechiel 48:12...synové Izraele upadli do bludu. Proto jim jako zvláštní dar z odevzdaného podílu země připadne tento...
Malachiáš 3:17...na mysli. Ti budou v den, který připravuji, mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a k nim budu...
Lukáš 21:25...nenaplní." "Na slunci, měsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost mezi národy, bezradnými...
2. Korintským 11:15...satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za...
Titus 2:14...z veškeré nepravosti a očistil si pro sebe zvláštní lid, horlivý konat dobro. Toto . Povzbuzuj je a...

Slova obsahující zvláštní: zvláštní (8) zvláštního (1) zvláštním (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |