Zvlášť

Hledám varianty 'zvlášť' [ zvlášť ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 21:28... Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm...
Genesis 21:29..."Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode dostaneš na svědectví, že...
Genesis 32:17...10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými...
Genesis 43:32...řekl: "Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří...
Genesis 47:6... bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád...
Exodus 26:9...jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu šestou houni pak v...
Exodus 36:16...jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houní a šest houní. Potom připevnili padesát...
Nehemiáš 8:4...Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu zhotoveném. Vpravo od něj stál Matitiáš, Šema...
Přísloví 21:27...a neskrblí. Sama ohavnost je oběť ničemůzvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek...
Zachariáš 12:12... Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod zvlášť: rod domu Davidova zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod...
Zachariáš 12:13...domu zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Levi zvlášť a jejich ženy zvlášť; rod domu Šimei zvlášť a jejich...
Zachariáš 12:14...jejich ženy zvlášť i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu...
Jan 20:7...hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť. Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil...
1. Korintským 2:1...svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se...

Slova obsahující zvlášť: obzvlášť (2) zvlášť (24)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |