Zvenku

Hledám varianty 'zvenku' [ zvenku ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 7:9...zepředu i zezadu, od základů po střechuzvenku po Velké nádvoří. Základy byly z velikých kvádrů...
1. Královská 8:8...konce bylo vidět ze svatyně před svatostánkemZvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle...
2. Letopisů 5:9...čnící od Truhly bylo vidět před svatostánkemZvenku je ovšem vidět nebylo. Jsou tam dodnes. V Truhle...
Ezechiel 40:40...oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění. Také zvenku po stranách severní brány, u schodů k jejímu vchodu,...
Ezechiel 46:2...den a v den novoluní se otevře. Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí....
Marek 7:15...a rozumějte. [16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to, co z něj...
Marek 7:18...Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho srdce,...
Lukáš 11:39...na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohár a mísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti....
2. Korintským 7:5...klid. Ze všech stran na nás doléhalo souženízvenku boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |