Zvelebí

Hledám varianty 'zvelebí' [ zvelebit (1) zvelebil (1) zvelebí (3) ]. Nalezeno 5 veršù.
1. Královská 1:37...pánem, tak je i s Šalomounem. jeho trůn zvelebí ještě více než trůn mého pána, krále Davida!" Kněz...
1. Královská 1:47...králi Davidovi blahopřát. Říkali: ‚Kéž tvůj Bůh zvelebí Šalomounovo jméno ještě více než tvé a kéž jeho...
Ezdráš 7:27... Bůh našich otců, že položil králi na srdce, aby zvelebil Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi...
Kazatel 7:3...Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě truchlení, srdce hlupáků...
Izaiáš 42:21...toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale oloupený, ožebračený lid, všichni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |