Zvedáním

Hledám varianty 'zvedáním' [ zvedáním (12) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 29:24...vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmeš z jejich...
Exodus 29:26...Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet Hospodinu. To bude tvůj podíl. Hrudí...
Leviticus 7:30...oběti Hospodinu: přinese tuk s hrudím, aby je zvedáním nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři,...
Leviticus 8:27...do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to Mojžíš vzal z jejich...
Leviticus 8:29...ohnivá oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudízvedáním je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z...
Leviticus 9:21...dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl Hospodinu, jak Mojžíš přikázal. Potom Áron...
Leviticus 10:15...přinesou spolu s ohnivými oběťmi tuku, aby to zvedáním nabídli Hospodinu. Věčným ustanovením to připadne...
Leviticus 14:12...ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodněnízvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde...
Leviticus 14:24...vezme beránka oběti odškodnění a mírku olejezvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako...
Leviticus 23:20...je pak spolu s chleby prvotin a se dvěma beránky zvedáním nabídne Hospodinu. Bude to svaté Hospodinu,...
Numeri 6:20... vloží to vše do jeho dlaní. Kněz to pak zvedáním nabídne Hospodinu. Společně s hrudím pozvedání a...
Numeri 18:11...darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a tvým synům...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |