Zvaly

Hledám varianty 'zvaly' [ zvěte (1) zveš (1) zve (1) zvát (1) zváni (1) zvaly (1) zvali (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 12:3...se tedy z Egypta, protože pro něj poslalizvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele...
2. Letopisů 10:3...se tedy z Egypta, protože pro něj poslalizvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem za...
Job 1:4...ve svůj den, pořádali ve svých domech hostinyzvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi....
Job 36:16...bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke stolu...
Žalmy 65:5...našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu...
Jeremiáš 32:44...potvrzovat podpisem, bude se pečetit a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve...
Ezechiel 23:40...věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro ...
Zachariáš 3:10...dni. Toho dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom...
Matouš 22:9...pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nárožízvěte na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli...

Slova obsahující zvaly: pozvaly (1) zvaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |