Zval

Hledám varianty 'zval' [ zvěte (1) zveš (1) zve (1) zvát (1) zváni (1) zvaly (1) zvali (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 12:3...se tedy z Egypta, protože pro něj poslalizvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele...
2. Letopisů 10:3...se tedy z Egypta, protože pro něj poslalizvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem za...
Job 1:4...ve svůj den, pořádali ve svých domech hostinyzvali také své tři sestry, přijdou jíst a pít s nimi....
Job 36:16...bídami, otevírá jim uši soužením. Ano, i tebe zve zprostřed úzkosti do nekonečné svobody, ke stolu...
Žalmy 65:5...našich vin nás očistíš! Blaze vyvoleným, které zveš, aby stanuli na tvých nádvořích! Dobrotou tvého domu...
Jeremiáš 32:44...potvrzovat podpisem, bude se pečetit a budou zváni svědkové - v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve...
Ezechiel 23:40...věci prováděly přímo v mém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle, přicházeli, jakmile si pro ...
Zachariáš 3:10...dni. Toho dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a fíkoví." Potom...
Matouš 22:9...pozváni, nebyli hodni. Proto jděte na nárožízvěte na svatbu, kohokoli najdete.' Služebníci tedy vyšli...

Slova obsahující zval: nazval (37) nazvala (2) nazvali (5) neozval (3) nepozval (6) nepozvala (1) ozval (18) ozvali (1) ozvalo (3) pozval (18) pozvala (3) pozvali (5) pozvaly (1) přizval (1) rozvalený (1) rozvalin (4) rozvalinách (1) rozvaliny (2) sezval (6) vyzval (17) vyzvala (1) vyzvali (4) zvali (3) zvaly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |