Zvažte

Hledám varianty 'zvažte' [ zvažte (1) zvážit (5) zvážili (1) zvážil (2) zváží (1) zváženo (1) zvážen (1) zvaž (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 14:26...jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil a bylo to 200 šekelů podle královské váhy!...
2. Královská 25:16...Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla...
1. Letopisů 22:3...jeho brány. Opatřil tolik bronzu, že ani nešel zvážit; cedrového dřeva nepočítaně (Sidonští a Týrští totiž...
1. Letopisů 22:14...stříbra, bronzu a železa tolik, že ani nejde zvážit, a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíš. Máš k...
Ezdráš 8:34... a Noadiáše, syna Binuiho. Vše bylo spočítánozváženo a všechny váhy byly ihned zapsány. Když se vyhnanci...
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla by těžší, než...
Job 31:6...jsem kdy pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí o nevině! Jestli...
Přísloví 4:26...hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebeZvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou...
Izaiáš 40:12...země vsypal do mírky, kdo vložil hory na váhyzvážil je i s pahorky? Kdo Hospodinova ducha usměrnil a...
Jeremiáš 2:10...k beduínům na poušti; dobře se podívejtezvažte to: Kdy se co takového stalo? Vyměnil nějaký národ...
Jeremiáš 52:20...Šalomoun - bronz ze všech těch věcí se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil...
Daniel 5:27...kralovánísečetl' a podtrhl. Tekel - byl jsizvážen' na vahách a shledán příliš lehkým. Peres - tvé...
Skutky 15:6... Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc zvážili. Po velikém dohadování vstal Petr a promluvil k...

Slova obsahující zvažte: rozvažte (1) zvažte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |