Zvůli

Hledám varianty 'zvůli' [ zvůli (3) ]. Nalezeny 3 verše.
Žalmy 9:20...nezhyne navěky! Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je,...
Žalmy 27:12...veď stezkou srovnanou! Nevydej prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a...
Žalmy 41:3...udrží jej, šťastným na zemi ho učiní, nevydá ho zvůli nepřátel. Hospodin jej posílí na lůžku nemocných - z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |