Zvěst

Hledám varianty 'zvěst' [ zvěst (7) ]. Nalezeno 7 veršù.
2. Královská 19:7...krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout...
Žalmy 19:5...se celou zemí, do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono jak ženich...
Izaiáš 37:7...krále. Hle, zavanu na něj duchem, zaslechne zvěst, vrátí se do své země a v jeho zemi ho nechám padnout...
Izaiáš 52:7...horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje,...
Jeremiáš 4:15...z Danu je slyšet, z pohoří Efraim jde zlá zvěst. Oznamte národům: ‚ jsou tu!' Ohlaste Jeruzalému:...
Jeremiáš 50:2... o zemi Chaldejců: "Oznamte národům, ohlaste tu zvěst, zvedněte korouhev a zvěstujte, nenechte si to pro...
Abakuk 3:2...nápěv písně nářků. Slyšel jsem, Hospodine, tvoji zvěst, před tvým dílem stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine,...

Slova obsahující zvěst: nezvěstoval (1) zvěst (7) zvěstoval (9) zvěstovala (1) zvěstovali (3) zvěstován (1) zvěstována (2) zvěstováno (2) zvěstovat (15) zvěstovatelem (1) zvěstuje (3) zvěstujeme (2) zvěstujete (1) zvěstuji (2) zvěstují (4) zvěstujte (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |