Zvítězí

Hledám varianty 'zvítězí' [ zvítězit (3) zvítězíme (2) zvítězili (7) zvítězila (1) zvítězil (8) zvítězí (3) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 30:8...Ráchel řekla: "Vedla jsem se sestrou Boží bojezvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když...
Genesis 32:29...bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmizvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno."...
Soudců 7:2... aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto teď k vojsku provolej:...
1. Samuel 14:6...Hospodin při nás. Vždyť Hospodinu není zatěžko zvítězit, jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli...
2. Letopisů 13:18...byli tenkrát pokořeni, kdežto synové Judy zvítězili, protože se spolehli na Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 27:5...pevnosti a věže. Bojoval s amonským králemzvítězil. Amonci mu toho roku museli odvést 100 talentů...
Job 17:4...srdce jsi zbavil soudnosti, takovým přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje...
Žalmy 60:14...je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - ty, kdo nás nenávidí, rozdupá! Pro předního...
Žalmy 108:14...je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá! Pro předního...
Pláč 1:9... Pohleď, Hospodine, na trápení - nepřítel zvítězil! Na vše, co bylo drahé, vztáhl svou ruku...
Pláč 1:16...navrátil. děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahuje, chybí mu těšitel....
Daniel 11:7...krále i na jeho pevnosti a podaří se mu nad nimi zvítězit. Ukořistí také jejich bohy, jejich sochy, vzácné...
Ozeáš 12:5...muž potom s Bohem zápasil. Zápasil s andělemzvítězil; s pláčem u něj tehdy o milost žadonil. Našel jej...
1. Korintským 9:24...nevíte, že všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězí a získá odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý...
1. Jan 2:13...který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad tím Zlým. Napsal jsem vám, děti, že jste...
1. Jan 2:14... že jste silní a Boží slovo ve vás zůstávázvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani to, co je v...
1. Jan 4:4...teď je na světě! Vy jste však z Boha, drazí, a zvítězili jste nad nimi. Ten, který je ve vás, je totiž...
Zjevení 3:21...usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i  zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůnu. Kdo uši,...
Zjevení 5:5... Jeden z těch starců mi však řekl: "Neplač. Hlezvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu...
Zjevení 6:2...mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby zvítězil. Když otevřel druhou pečeť, slyšel jsem druhou...
Zjevení 11:7...vystupující z propasti proti nim povede válkuzvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na...
Zjevení 12:11... který je dnem i nocí obviňoval před BohemZvítězili však nad ním krví Beránka a slovem svého...
Zjevení 15:2...skleněné moře smíšené s ohněm a také ty, kteří zvítězili nad šelmou, nad jejím obrazem a nad číslem jejího...
Zjevení 17:14... Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí - neboť je Pán pánů a Král králů - a s ním i jeho...

Slova obsahující zvítězí: nezvítězíte (1) zvítězí (3) zvítězíme (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |