Zul

Hledám varianty 'zul' [ zul (2) zuje (1) zuj (4) zout (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 3:5...Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj seZuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá...
Deuteronomium 25:9...k němu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si...
Jozue 5:15... Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté...
Růt 4:7...obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo...
Růt 4:8...příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem...
Izaiáš 20:2... Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z bederzuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý....
Matouš 3:11...mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. ...
Skutky 7:33...a neodvažoval se podívat. Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je...

Slova obsahující zul: prokonzul (1) prokonzula (1) prokonzulem (1) prokonzulovi (1) zul (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |