Zuje

Hledám varianty 'zuje' [ zul (2) zuje (1) zuj (4) zout (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 3:5...Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj seZuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá...
Deuteronomium 25:9...k němu jeho švagrová a před zraky stařešinů mu zuje z nohy sandál, plivne mu do tváře a prohlásí: "To si...
Jozue 5:15... Vůdce Hospodinova vojska na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté...
Růt 4:7...obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli dávalo...
Růt 4:8...příbuzný tedy Boázovi řekl: "Pořiď si ho sám," a zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem...
Izaiáš 20:2... Řekl mu: "Jdi a svleč si pytlovinu z bederzuj si obuv z nohou." Učinil to tedy a chodil nahý a bosý....
Matouš 3:11...mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. ...
Skutky 7:33...a neodvažoval se podívat. Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je...

Slova obsahující zuje: dokazuje (2) nadsazuje (1) nařizuje (2) nařizuješ (1) neodsuzuje (2) neodvazuje (1) neovazujete (1) neposuzujeme (1) neposuzujete (1) nerozhazuje (1) nevysvobozuješ (1) obluzuje (1) odsuzuješ (1) odvazujete (3) ovazuje (1) podřizuje (1) pořizujeme (1) pořizujete (1) potvrzuje (5) potvrzujeme (1) povzbuzuje (1) povzbuzujeme (1) povzbuzujete (1) prokazuje (2) prokazuješ (3) prokazujete (1) provozuje (1) prozrazuje (1) přikazuje (7) přikazujeme (2) rozhazuje (1) rozkazuje (1) sesazuje (1) shazuje (2) svazuje (1) ukazuje (12) usazuje (2) utvrzuje (1) utvrzuješ (1) vyplazujete (1) vyřizuješ (1) vysvobozuje (2) vzbuzuje (3) vzbuzuješ (1) vzkazuje (3) zakazuje (1) zatvrzuje (2) zavazuje (1) zavazujeme (2) zrazuje (5) zrazuješ (1) zuje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |