Ztroskotá

Hledám varianty 'ztroskotá' [ ztroskotaly (2) ztroskotali (1) ztroskotal (1) ztroskotá (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 22:49...Ofiru pro zlato. Z cesty ale sešlo, protože lodě ztroskotaly v Ecjon-geberu. Achaziáš, syn Achabův, nabídl...
2. Letopisů 20:37...s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří sešlo. Potom Jošafat...
Přísloví 13:20...s moudrými, bude moudrý, kdo kamarádí s tupciztroskotá. Hříšníky stíhá neštěstí, spravedlivým je štěstí...
Jonáš 1:4...se strhla tak veliká bouře, hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu a...
2. Korintským 11:25...holemi, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem ztroskotal, noc a den jsem vydržel na širém moři. Stále na...
1. Timoteus 1:19...a dobré svědomí, které někteří zahodili, a proto ztroskotali ve víře. Mezi nimi je i Hymenaios a Alexandr,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |