Ztraceným

Hledám varianty 'ztraceným' [ ztraceným (2) ztracený (1) ztracenou (6) ztracení (1) ztracené (4) ztracená (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 22:8... osla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde...
Leviticus 5:22...bližního okrádat či vydírat anebo když najde ztracenou věc a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového...
Leviticus 5:23...nebo mu to bylo svěřeno do úschovy nebo to byla ztracená věc, kterou našel, anebo cokoli, o čem křivě...
Žalmy 119:176... kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej - jsem tvůj služebník,...
Izaiáš 27:13... V ten den se zatroubí na mocný roh a vrátí se ztracení z Asýrie i ti, kdo byli rozptýleni v Egyptě, a...
Jeremiáš 50:6... na kterou nikdy nezapomenou. Můj lid byl ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je vláčeli mezi...
Jeremiáš 50:17...své země uteče před mečem utlačitele! Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral...
Pláč 3:54...hlavou se mi vody zavřely, řekl jsem si: Jsem ztracený! V nejhlubší jámě, Hospodine, jsem ale vzýval...
Ezechiel 34:4... zraněné neovazujete, zaběhlé nepřivádíte zpětztracené nehledáte, ale surově a krutě nad nimi panujete....
Ezechiel 34:16...a nechám je odpočívat, praví Panovník HospodinZtracenou vyhledám, zaběhlou přivedu, zraněnou ovážu,...
Zachariáš 11:16...totiž v zemi pastýře, který se nebude staratztracené, nebude hledat maličké, nebude hojit zraněné, ba...
Matouš 10:6...do města Samaritánů, ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele. Jděte a ohlašujte: ‚Nebeské...
Matouš 15:24..." Odpověděl tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a...
Lukáš 15:4...těch devadesát devět v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji...
Lukáš 15:6...‚Radujte se se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci!' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší...
Lukáš 15:9...‚Radujte se se mnou, neboť jsem našla svou ztracenou minci!' Říkám vám, že právě tak je radost před...
Lukáš 19:10...člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým posluchačům další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |