Ztrácejí

Hledám varianty 'ztrácejí' [ ztrácím (4) ztrácí (7) ztrácela (1) ztrácejí (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Job 7:9...se po mně, a nebudu tu víc. Jako míjejí mrakyztrácí se, kdo klesne do hrobu, ten více nevyjde. Domů se...
Job 15:33...větve se nebudou zelenat. Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj květ....
Job 21:4...smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověkaZtrácím trpělivost jenom tak? Pohleďte na a zděste se,...
Job 33:21...pomyšlení i na pochoutky. Hubne tak, že z očí ztrácí se, dříve skryté kosti vystupují ven. Jeho duše...
Job 38:15...začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy své světlo ztrácejí, jejich napřažená paže se přerazí. Pronikls tam,...
Žalmy 38:11...před tebou není utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácí i moje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se...
Žalmy 69:4...vyčerpán, hrdlo pálí, vysychá, vyhlížím Bohaztrácím zrak! Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je více,...
Žalmy 77:4...Na Boha vzpomínám, trápím se, při svém přemítání ztrácím dech! séla Oči zamhouřit nedals mi, rozrušen jsem,...
Žalmy 102:4...kdy volám , pospěš, vyslyš ! Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. zbité srdce jak...
Žalmy 109:23..., srdce bolí v útrobách. Jako stín navečer ztrácím se, jako kobylka jsem větrem unášen. Od postu se mi...
Přísloví 29:18...tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený....
Skutky 27:20... Nebylo vidět slunce ani hvězdy, se nakonec ztrácela všechna naděje, že se zachráníme. Když dlouho...
2. Jan 1:9... kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští jeztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten Otce i Syna....

Slova obsahující ztrácejí: ztrácejí (1) ztrácející (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |