Zruční

Hledám varianty 'zruční' [ zručný (1) zruční (1) zručného (3) zručné (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 35:25...dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny ženy zručné v tkaní přinášely, co utkaly: modrou, purpurovou a...
Exodus 38:23...byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Danzručný v rytectví, vytkávání a vyšívání na modré, purpurové...
1. Letopisů 28:21...službě při Božím domě. Také všichni, kdo jsou zruční v jakémkoli řemesle, ti budou ochotně pomáhat s...
2. Letopisů 2:12...chrám i královský palác. Posílám ti nesmírně zručného a zkušeného člověka, Churam-abiho, syna jedné ženy...
Izaiáš 40:20...chudáka, jenž trvanlivé dřevo vybírá a hledá zručného řemeslníka, postaví modlu, co se nehýbá? Copak...
Jeremiáš 10:9...purpurem a šarlatem - všechno je to dílo zručného umělce. Ale Hospodin je pravý Bůh, je živý Bůh a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |