Zrna

Hledám varianty 'zrna' [ zrno (15) zrna (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
Kazatel 11:6...Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej - vždyť nevíš, zda se...
Izaiáš 5:10...jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají a hned se ženou za pitím,...
Izaiáš 21:10...leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od...
Izaiáš 23:3...zbohatli! Přes velké vody jste vozili zrno Šíchoru, z úrody Nilu jsi, Týre, tyl, byl jsi tržištěm...
Izaiáš 28:28...vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno je třeba vymlátit, mlácení ale netrvá navěky; vozovým...
Izaiáš 55:10...zemi a zúrodňuje ji k plození, aby dávala zrno rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je i slovo,...
Marek 4:26..."Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a...
Marek 4:27...zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on ani neví jak. Země totiž plodí...
Lukáš 8:5...v podobenství: "Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo...
Lukáš 8:11... ale neviděli a slyšeli, ale nerozuměli.' Zrno v tom podobenství je Boží slovo. Ti podél cesty jsou...
Lukáš 8:14... Ti věří jen dočasně, v době pokušení odpadajíZrno, které zapadlo mezi trní, jsou ti, kteří slyšeli, ale...
Lukáš 8:15...tohoto života, takže nedozrají, aby nesli ovoceZrno v dobré zemi jsou ale ti, kteří slyší Slovo, chovají...
Jan 12:24...člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Pokud...
1. Korintským 15:37... A co seješ? Ne to tělo, které vyroste, ale holé zrno - třeba zrno pšenice nebo nějaké jiné. Bůh mu pak dává...
2. Korintským 9:10...spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |