Zrcadle

Hledám varianty 'zrcadle' [ zrcadlo (1) zrcadlí (2) zrcadle (3) zrcadel (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Exodus 38:8...umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze zrcadel žen shromážděných ke konání služby u vchodu do...
Job 37:18...můžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct -...
Přísloví 27:19... kdo pečuje o pána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. Hrob a...
1. Korintským 13:12...věcmi jsem se rozloučil. Teď totiž vidíme jakozrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář. Teď poznávám...
2. Korintským 3:18...je svoboda. My všichni s odkrytou tváří jakozrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým Duchem...
Jakub 1:23...se jím, podobá se člověku, který se vidízrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |