Zrazoval

Hledám varianty 'zrazoval' [ zrazuješ (1) zrazuje (5) zrazovat (3) zrazovali (2) zrazoval (2) ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Letopisů 28:22...ale nebylo mu to k ničemu. I během svého soužení zrazoval Hospodina čím dál víc. Takový byl král Achaz....
Nehemiáš 13:27...neslýchané, abyste prováděli takovou hanebnostzrazovali našeho Boha a ženili se s cizinkami!" Jeden ze...
Job 17:5...přece nedáš zvítězit! Říká se: ‚Kdo zištně zrazuje přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze ...
Job 31:28...polibek? I to by byl přece trestuhodný hříchzrazoval bych tím Boha na nebi! Copak těšilo neštěstí...
Izaiáš 21:2...strašlivé. Bylo mi zjeveno kruté vidění: Zrádce zrazuje, zhoubce hubí. Přitáhni, Elame; Méde, oblehni!...
Ezechiel 2:3...jejich otcové i oni do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž posílám, jsou paličatí a...
Matouš 24:10...národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět a povstane mnoho falešných proroků a...
Matouš 26:24...je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil."...
Marek 14:21...je o něm psáno, ale běda tomu, kdo Syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil."...
Lukáš 21:16...a neobstojí žádný z vašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a...
Lukáš 22:22...odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje." Začali se tedy dohadovat, kdo z nich že se to...
Lukáš 22:48... aby ho políbil, ale ten mu řekl: "Jidášizrazuješ Syna člověka polibkem?" Jeho druhové pochopili, k...
1. Timoteus 4:3...pokrytci s cejchovaným svědomím budou lidi zrazovat od manželství a zakazovat jim jíst, co Bůh stvořil...

Slova obsahující zrazoval: neprozrazovali (1) zrazoval (2) zrazovali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |