Zralé

Hledám základ 'zralé' [ nezralé (1) zralé (5) zralého (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 40:10... Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty...
Numeri 17:23...vyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl od Hospodina...
Job 15:33...zelenat. Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj květ. Spolek bezbožných...
Jeremiáš 48:32... k Mrtvému moři, po Jaezer; teď ale na tvé zralé hrozny, na tvé vinobraní vpadl ničitel! Zmizelo...
Amos 8:1... Panovník Hospodin mi ukázal toto: Hle - koš zralého ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš...
Amos 8:2...ovoce! "Co vidíš, Amosi?" zeptal se . "Koš zralého ovoce," odpověděl jsem. Tehdy mi Hospodin řekl:...
Nahum 3:12...jsou jako fíkoví - stačí se do nich opřít, a zralé fíky padají do úst tomu, kdo je sní! Jen se podívej...
Marek 4:28...od sebe - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned se chopí...

Slova obsahující zralé: nezralé (1) zralé (5) zralého (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |