Zrána

Hledám varianty 'zrána' [ zrána ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 19:27...a proměnila se v solný sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešel k místu, kde předtím stál před...
Exodus 32:6...Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid...
Soudců 21:4...z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné...
Kazatel 10:16... země, když je tvým králem dítě a tvoji velmoži zrána hodují! Blaze ti, země, když je tvým králem šlechtic...
Kazatel 11:6...dílu Boha, jenž působí to vše. Rozsívej zrána svoje zrno ani zvečera své ruce neskládej - vždyť...
Jeremiáš 20:16...jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč...
Ozeáš 6:4...Vaše láska je jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá! Proto jsem vás otesával skrze proroky,...
Ozeáš 13:3...A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež zrána vyprchá, jak z mlatu vichrem unášená pleva, jako dým...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |