Zrádná

Hledám varianty 'zrádná' [ zrádným (2) zrádných (1) zrádní (2) zrádné (1) zrádná (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Job 6:15...úctu k Všemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež brzy vymizí. Když...
Žalmy 35:19...lidem oslavím. nade mnou nejásají  zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v nenávisti,...
Žalmy 38:20...soků je stále více, množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za dobrodiní,...
Žalmy 52:6...Ve zhoubných řečech si libuješ, které vypouštíš zrádným jazykem! Bůh však navždy porazí, chytne , z...
Přísloví 22:5...Hospodinu je bohatství, sláva a život. Trnitázrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se...
Micheáš 6:12...jsou násilníci a vaši občané mluví lež; hovoří zrádným jazykem! Právě proto jsem ranil trápením, abych...
Abakuk 2:5... Spravedlivý však bude žít díky své věrnostiZrádné je totiž bohatství; nadutec nemá chvíli klid....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |