Zpychlo

Hledám varianty 'zpychlo' [ zpychlo (1) zpychli (1) zpychl (4) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Letopisů 26:16...vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil dovnitř...
2. Letopisů 32:25...ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčnýzpychl. Tak vzbudil proti sobě i proti Judovi a Jeruzalému...
Nehemiáš 9:29...jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy. Provinili se...
Ezechiel 28:5...jmění rozmnožil, a kvůli všemu tomu bohatství zpychl jsi. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Protože si...
Ezechiel 28:17...místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi, kvůli své nádheře jsi moudrost zahodil. Proto...
Ezechiel 31:10...sahal k oblakům, takže jeho srdce tou výškou zpychlo, vydám jej do rukou vůdce národů, aby s ním naložil...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |