Zpustne

Hledám varianty 'zpustne' [ zpustnout (2) zpustnou (2) zpustne (3) zpustly (3) zpustlo (1) zpustla (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Leviticus 26:22...váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit...
Leviticus 26:43...zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot, než si odpykají trest za...
Soudců 5:6... Za dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných zpustly silnice a ten, kdo na cesty vydával se, stezkami...
2. Letopisů 34:11...dřeva na budovy, které judští králové nechali zpustnout. Dělníci pracovali svědomitě. Dozor nad nimi...
Jeremiáš 25:12...jejich vinu, praví Hospodin, a nechám Babylonii zpustnout navěky. Uvalím na tu zem všechny své hrozby,...
Ezechiel 33:28...pyšná moc tehdy skončí. Izraelské hory natolik zpustnou, že tudy nikdo ani nepůjde. Obrátím tu zem v...
Joel 1:10... Kněží Hospodinu sloužící se dali do truchleníZpustlo pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryč, olej...
Joel 1:17...jásot a veselí. Zrní se scvrklo pod hroudamizpustly stodoly, sýpky jsou zbořeny, neboť zvadlo obilí. I...
Sofoniáš 2:4...Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vyhnán v poledne, Ekron vykořeněn. Běda...
Sofoniáš 3:6...je stud! "Vyhladil jsem národy, že jejich bašty zpustly. Jejich ulice jsem zničil, že tudy nikdo nechodí. Z...
Zachariáš 7:14...národy, které ani neznali. Země pak bez nich zpustla tak, že tudy nešlo ani cestovat. Kvůli nim se z ...
Matouš 12:25..."Každé království rozdělené samo proti sobě zpustne a žádné město nebo dům rozdělený proti sobě...

Slova obsahující zpustne: nezpustne (1) zpustne (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |