Zpustlém

Hledám varianty 'zpustlém' [ zpustlý (1) zpustlém (1) zpustlá (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 32:5...nesynové se ale zvrhli, zkažení jsou, zvrácenýzpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácíte, lide nerozumný...
Izaiáš 49:8...do smlouvy, tak abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá dědictví, abys řekl vězňům: "Vyjděte!" a těm, kdo...
Izaiáš 54:3...i doleva, národům budou vládnout tvoji potomcizpustlá města obsadí. Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď...
Jeremiáš 33:12...Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |