Zpupnost

Hledám varianty 'zpupnost' [ zpupnosti (3) zpupnost (5) ]. Nalezeno 7 veršù.
Deuteronomium 32:27...památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to jejich protivníci vyloží. Že...
Job 35:12...Když tedy volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyší,...
Přísloví 21:24... Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez. Lenocha umoří jeho vlastní touhy...
Izaiáš 13:11...hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato...
Izaiáš 16:6...Moábově pýše, o jeho pýše nezměrné, o jeho pýšezpupnosti a zlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto ...
Daniel 11:18...a mnohé z nich dobude. Jeden vojevůdce však jeho zpupnost ukončí, dokonce mu tu jeho zpupnost oplatí. Proto...
2. Korintským 12:20... nevraživosti, zloby, soupeření, urážek, pomluvzpupnosti a zmatků. Bojím se, aby můj Bůh, přijdu,...

Slova obsahující zpupnost: zpupnost (5) zpupnosti (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |