Zpupné

Hledám varianty 'zpupné' [ zpupným (1) zpupnou (1) zpupní (2) zpupné (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 5:6...zlý u tebe nesmí být. Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vniveč obracíš...
Izaiáš 9:8...bydlí v Samaří, ti, kteří ve své nadutosti se zpupným srdcem říkají: "Cihly byly zbořeny, my však budeme...
Izaiáš 10:12...a Jeruzalému, potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem...
Jeremiáš 5:23...nevylijí se. Tento lid však srdce odbojnézpupné; odvrátili se a odešli. Ani je nenapadlo říci:...
Římanům 1:30...zlomyslnosti; štváči a pomlouvači, odpůrci Bohazpupní, arogantní, vychloubační, vynalézaví ve zlu, vzpurní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |