Zprosť

Hledám varianty 'zprosť' [ zproštěni (5) zproštěna (3) zproštěn (4) zprostil (1) zprosť (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 24:8...ta žena nechtěla následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník...
Genesis 24:41...z mého příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti...
Exodus 21:19...chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřilzproštěn trestu. Uhradí mu jen ušlý zisk a náklady na...
Numeri 5:19...ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody prokletí. Jestliže ses...
Numeri 5:28... Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon...
Numeri 32:22...podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se...
Deuteronomium 21:8...neprolily, naše oči nic neviděly. Hospodinezprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech...
Jozue 2:17...se vraťte svou cestou." Muži řekli: "Budeme zproštěni přísahy, kterou jsi nás zavázala, jestliže po...
Jozue 2:20...ale naši úmluvu vyzradila, budeme tvé přísahy zproštěni." " se stane, jak jste řekli," odpověděla jim....
Skutky 2:24...ho rukama bezbožníků. Bůh jej ale vzkřísilzprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci....
Římanům 7:2... Jakmile manžel zemře, je manželského zákona zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije,...
Římanům 7:6...jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha namísto...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |