Zpevněny

Hledám varianty 'zpevněny' [ zpevnili (3) zpevní (2) zpevněte (1) zpevněny (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Letopisů 24:13...Boží chrám do původního stavu a ještě ho zpevnili. Když byli hotovi, přinesli zbylé stříbro před...
Žalmy 119:5... aby se svědomitě plnila. Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech...
Přísloví 25:5...Když od krále odloučí darebáka, spravedlností se zpevní jeho trůn. Před králem se nedělej důležitým, mezi...
Izaiáš 22:10...jeruzalémské domy a některé jste zbořili, abyste zpevnili hradby, a mezi obě hradby jste napustili vodu ze...
Izaiáš 35:3...Boha nádhera! Dodejte síly ochabujícím rukámzpevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce...
Izaiáš 41:7... kovotepec říká kováři: "Je to dobře spojené!" a zpevní modlu hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi...
Izaiáš 49:11...své hory v cestu obrátím a stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z dálky, od severu jedni, od...
Skutky 27:17...na palubu. Lodníci pak stáhli loď lany, aby ji zpevnili. Ze strachu, aby nenarazili na Syrtskou mělčinu,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |