Zoufalství

Hledám varianty 'zoufalství' [ zoufalství (9) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 37:29...vrátil k jámě a hle, Josef nikde! Roztrhl tedyzoufalství své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch...
Genesis 37:34...divá zvěř! Rozsápán, Josef je rozsápán!" Jákobzoufalství roztrhl svůj plášť, přepásal se pytlovinou a...
Genesis 44:13... A ten pohár se našel v Benjamínově vaku! V zoufalství roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a...
Job 9:23...s bídákem! Když zhoubná rána náhle dopadnezoufalství nevinných on se zasměje. Když země padne do...
Žalmy 102:1...všechny zlosyny! Modlitba ubožáka, kdyžzoufalství vylévá před Hospodinem své úzkosti. Naslouchej,...
Přísloví 10:1...syn dělá otci radost, tupec přivádí matkuzoufalství. Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost...
Kazatel 2:20...pod sluncem. I to je marnost. Došel jsemzoufalství nad vším tím pachtěním, jímž jsem se pachtil pod...
Ezechiel 23:33...a opovržení, plný k okraji. Opiješ se zoufalství kalichem hrůzy a zděšení, kalichem své sestry...
Koloským 3:21... Otcové, nepřivádějte své děti svým hněvemzoufalství. Služebníci, poslouchejte vždy své pozemské pány...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |