Zoufalém

Hledám varianty 'zoufalém' [ zoufalý (3) zoufalí (3) zoufalém (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 28:53...zemi, kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat...
Deuteronomium 28:55...náručí i po dětech, které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve všech tvých...
Deuteronomium 28:57... která porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých...
Žalmy 116:6...soucitný. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on zachránil! Znovu odpočívej, duše ,...
Žalmy 142:7...Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň před těmi, kdo stíhají, jsou příliš...
Izaiáš 8:21...Lid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladovýZoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi...
Izaiáš 19:9...vody, protože přijdou o práci. Česači lnu budou zoufalí a tkalci zblednou zděšením. Výrobci látek budou...
Izaiáš 20:5...Habeš a chlubili se Egyptem, pak budou zděšenízoufalí. V ten den řeknou obyvatelé tohoto pobřeží:...
Jeremiáš 19:9...synů a maso jejich vlastních dcer. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich...
2. Korintským 4:8... ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |