Zotročit

Hledám varianty 'zotročit' [ zotročit (1) zotročili (3) zotročil (1) zotročí (1) zotročeni (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 15:13...v zemi, jež nebude jejich; tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však také budu...
Deuteronomium 24:7...jednoho ze svých bratrů, synů Izraele, aby jej zotročil či prodal, pak ten únosce zemře. Odstraň ze...
2. Letopisů 28:10... ale volá do nebe! A k tomu si ještě chcete zotročit judské a jeruzalémské děti jako své sluhy a...
Jeremiáš 34:11...propustili na svobodu, přivedli zase zpětzotročili je. Jeremiáš tehdy od Hospodina dostal toto...
Jeremiáš 34:16... jak toužili, jste každý zase přivedl zpětzotročili jste je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli...
Skutky 7:6...budou žít jako přistěhovalci v cizí zemi. Budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou...
Galatským 2:4...svobodu, kterou máme v Kristu Ježíši, a aby nás zotročili. Ani na chvíli jsme jim neustoupili a nepoddali...
Galatským 4:3... Dokud jsme byli nedospělí, byli jsme i my takto zotročeni principy tohoto světa. Když se však čas naplnil,...
2. Petr 2:19...jsou otroky zkázy - čemukoli se kdo poddá, to ho zotročí! Když lidé skrze poznání našeho Pána a Spasitele...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |