Zostudil

Hledám varianty 'zostudil' [ zostuzeny (1) zostuzeni (2) zostuzen (1) zostudit (1) zostudím (1) zostudil (8) ]. Nalezeno 13 veršù.
Leviticus 18:8...Neobcuj ani s jinou manželkou svého otceZostudil bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou. je...
Leviticus 18:10...tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovatZostudil bys sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otce...
Leviticus 18:16...s obcovat! Neobcuj s manželkou svého bratraZostudil bys svého bratra! Neobcuj se ženou a její dcerou....
Leviticus 20:11... Kdokoli by spal s manželkou svého otcezostudil svého otce. Oba musejí zemřít - jejich krev ...
Leviticus 20:19... Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový zostudil svou pokrevní příbuznou - oba ponesou svou vinu....
Leviticus 20:20...svou vinu. Kdokoli by spal se svou tetouzostudil svého strýce. Oba ponesou svůj hřích - zemřou...
Leviticus 20:21...vzal manželku svého bratra, je to nepřístojnostZostudil svého bratra - budou bezdětní. Zachovávejte...
1. Samuel 2:30... ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc...
1. Samuel 20:34...kvůli Davidovi i kvůli tomu, že ho otec tak zostudil. Když přišlo ráno, Jonatan vyšel ven, jak se...
2. Samuel 10:5...jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám...
1. Letopisů 19:5...jim naproti posly. Protože ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám...
Jeremiáš 50:2...si to pro sebe: Dobyt je Babylon, Bél je zostuzen, Marduk hroutí se! Jeho sochy jsou zostuzeny, jeho...
Matouš 1:19...byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s rozejde v tichosti. Když...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |