Zodpovědnou

Hledám varianty 'zodpovědnou' [ zodpovědnými (1) zodpovědným (2) zodpovědných (1) zodpovědný (1) zodpovědnou (1) zodpovědní (3) zodpovědného (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
2. Královská 12:12...zabalili. Odměřené stříbro pak předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu...
1. Letopisů 9:11... syna Sádoka, syna Merajota, syna Achitubovazodpovědného za Boží dům; Adajáš, syn Jerochama, syna...
1. Letopisů 9:13...otcovských rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš, syn...
1. Letopisů 9:22... David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto zodpovědnou službou, aby spolu se svými syny drželi stráž u...
2. Letopisů 24:12...stříbra. Král s Jojadou je předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu...
Nehemiáš 11:16...Buniho. Dva z předních levitů Šabetaj a Jozabadzodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu. Vedoucí...
Nehemiáš 11:22... syna Míkova ze synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu. Platil pro královský...
Nehemiáš 12:44...široko daleko. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětiny, prvotiny a...
Přísloví 11:13...pomlčí. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodízodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr,...
Skutky 5:28...naplnili celý Jeruzalém a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a apoštolové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |