Zodpovídal

Hledám varianty 'zodpovídal' [ zodpovídat (2) zodpovídali (4) zodpovídal (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 9:19... a jeho bratři Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové...
1. Letopisů 25:6...služba při Božím domě. (Asaf, Jedutun a Heman zodpovídali přímo králi.) Spolu s jejich příbuznými,...
1. Letopisů 26:22... Jechielovi synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z Amramovců,...
1. Letopisů 26:26...a Šelomita. Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které...
Daniel 6:3...vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Satrapové se zodpovídali vezírům, aby tím nebyl obtěžován král. Daniel...
Lukáš 11:50...pronásledovat.' Toto pokolení se proto bude zodpovídat za krev všech proroků, prolévanou od stvoření...
Lukáš 11:51...a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k...

Slova obsahující zodpovídal: zodpovídal (1) zodpovídali (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |