Zošklivil

Hledám varianty 'zošklivil' [ zošklivíte (1) zošklivili (3) zošklivil (2) ]. Nalezeno 6 veršù.
Genesis 34:30...a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do neštěstíZošklivili jste obyvatelům země, Kananejcům i Perizejcům...
Exodus 5:21...jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudíZošklivili jste nás faraonovi i jeho dvořanům; dali jste...
Leviticus 26:15...tato přikázání, jestliže zavrhnete pravidlazošklivíte si zákony, takže přestanete plnit všechna ...
Leviticus 26:43...si odpykají trest za to, že zavrhli zákonyzošklivili si pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v...
Žalmy 106:40...proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům proto zanechal je, aby jejich...
Pláč 2:7...hněvu. Hospodin na svůj oltář zanevřelzošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské...

Slova obsahující zošklivil: zošklivil (2) zošklivili (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |