Zničení

Hledám varianty 'zničení' [ zničení (4) zničenému (1) zničené (2) zničená (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Job 37:20...že chci promluvit? Chce si někdo říkat o vlastní zničení? Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně...
Izaiáš 1:7...plení před očima - je z pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše...
Izaiáš 23:14... Zámořské lodi, kvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na...
Izaiáš 34:5...udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův meč se koupe v krvi, od tuku celý...
Izaiáš 64:10...ale jen spáleniště, vše, co nám bylo drahé, je zničené! Budeš se přes to vše, Hospodine, držet zpět? Budeš...
Jeremiáš 9:11...Hospodinova, aby to vysvětlil? Proč je ta země zničená? Proč je spálená jako poušť, přes kterou se nedá...
Pláč 1:13...mým nohám síť, obrátil zpátky. On způsobil  zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo...
Ezechiel 27:32...a zazpívají o tobě: ‚Kdo byl kdy Týru podobnýzničenému uprostřed moří?' Když vykládali tvé zboží ze...
Římanům 9:22...s velikou trpělivostí nádoby hněvu, určené ke zničení? Co když chtěl ukázat bohatství své slávy na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |