Zneuctí

Hledám varianty 'zneuctí' [ zneuctít (1) zneuctil (7) zneuctí (2) zneuctěte (1) zneuctěna (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 21:14...ani s zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude...
Deuteronomium 22:24...proto, že ve městě nekřičela, a muže proto, že zneuctil snoubenku svého bližního. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 22:29...stříbra a ta dívka se stane jeho manželkouZneuctil ji, a tak ji po celý svůj život nesmí propustit. ...
Deuteronomium 23:1...Nikdo si nesmí vzít manželku svého otce - tím by zneuctil svého otce. Do Hospodinova shromáždění nesmí vejít...
Deuteronomium 27:20... kdo obcuje s manželkou svého otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Deuteronomium 28:30... zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí; postavíš si dům, a nebudeš v něm bydlet; vysázíš...
Soudců 19:24...ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyveduZneuctěte je, udělejte s nimi, co se vám zlíbí. Jen ale...
2. Samuel 13:12..." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš  zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj takovou...
2. Samuel 13:22... ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal Abšalom v...
2. Samuel 13:32...Abšalom byl k tomu odhodlán ode dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a král vůbec...
Pláč 2:2...rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k zemizneuctil království i s jeho velmoži! V zuřivém rozhněvání...
Ezechiel 18:11...v náhorních svatyních, manželku svého bližního zneuctí, ubližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu...

Slova obsahující zneuctí: nezneuctí (2) zneuctí (2) zneuctít (1) zneuctíváš (1) zneuctíváte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |