Znenadání

Hledám varianty 'znenadání' [ znenadání ]. Nalezeno 13 veršù.
2. Samuel 18:9...více mužů, než kolik jich padlo mečem. Abšalom znenadání narazil na Davidovy muže, a tak na svém mezku...
Žalmy 35:8...pro jámu kopali. Neštěstí na přijde znenadání, síť, kterou políčili, je uloví, jen se...
Žalmy 37:2... kdo křivdu působí - vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodina,...
Kazatel 9:12...pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na  znenadání přichází chvíle neštěstí. Viděl jsem pod sluncem...
Jeremiáš 15:8...na přivedu zhoubce, na matky i na mládenceznenadání na uvalím hrůzu a zděšení. I matka sedmi dětí...
Jeremiáš 49:19...na zavlažené pastviny, stejně tak vyženu Edomce znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím...
Jeremiáš 50:44...zavlažené pastviny, stejně tak vyženu Chaldejce znenadání z jejich území. Kdo je ten vyvolený, jehož tím...
Daniel 8:25...chytrosti se bude dařit bludu. Ve své nadutosti znenadání zpustoší mnohé národy, se nakonec postaví...
Daniel 11:21...muž, kterému nepřísluší královský majestátZnenadání přijde a zmocní se království pokryteckými úskoky...
Daniel 11:24...k moci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupencůZnenadání přitáhne do nejbohatších provincií a provede něco...
Abakuk 2:7...Jak dlouho bude bohatnout tím, co zabavilZnenadání povstanou tvoji dlužníci, ti, kdo se před tebou...
Marek 13:36...za kuropění, nebo za svítání. Aby vás snad, když znenadání přijde, nenalezl spící. Co říkám vám, říkám všem:...
Skutky 27:14...kotvy a pluli těsně podél Kréty. Od ostrova ale znenadání udeřil orkán zvaný Euroklydon a opřel se do lodi....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |