Znamenitá

Hledám varianty 'znamenitá' [ znamenitých (6) znamenitý (2) znamenití (1) znamenitého (1) znamenitá (3) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 4:6... řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ bohy tak...
Soudců 20:15...26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi set znamenitých mužů, kteří se nahlásili z Gibeje. V celém tom...
Soudců 20:16...z Gibeje. V celém tom vojsku bylo sedm set znamenitých mužů, leváků, z nichž každý střílel z praku...
Soudců 20:34...svého stanoviště západně od Gibeje. Deset tisíc znamenitých mužů z celého Izraele podniklo přímý útok na...
Růt 2:1... Noemi měla příbuzného z manželovy stranyznamenitého muže z Elimelechova rodu; jmenoval se Boáz....
Růt 3:11... co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že jsem příbuzný; je tu ale...
1. Letopisů 26:30...a jeho bratři z rodu Hebronovců - 1 700 znamenitých mužů - řídili izraelskou správu na západním...
1. Letopisů 26:32...muži v gileádském Jaezeru. Jeho bratry - 2 700 znamenitých mužů, vůdců otcovských rodů - potom král David...
2. Letopisů 34:12...a Mešulam ze synů Kehatových. Tito levité, samí znamenití hudebníci, měli na starosti nosiče a dozírali na...
Přísloví 12:4... kořen spravedlivých však nikdo nevyrveZnamenitá žena je korunou svého muže, hanebná je ale jako...
Přísloví 31:10... suď spravedlivě, zastaň se chudých a ubohýchZnamenitá žena - ta je k pohledání, mnohem vzácnější je nad...
Přísloví 31:29... její manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale všechny převyšuješ je!" Klamný je...
Zachariáš 4:10...malých začátků? Takoví se zaradují, uvidí ten znamenitý kámen v ruce Zerubábelově." "Těch sedm, to jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |