Znalosti

Hledám varianty 'znalosti' [ znalostí (5) znalosti (2) znalost (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
Exodus 31:3...jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipemznalostí každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je...
Exodus 35:31... Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipemznalostí každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je...
1. Královská 7:14...otec byl týrský měditepec. Byl nadán moudrostíznalostí i dovedností k veškeré práci s mědí. Ten tedy...
1. Letopisů 15:22...na lyry. Levitský vedoucí Kenaniáš byl pro své znalosti vybrán jako sbormistr. Berechiáš a Elkána byli...
Job 36:4...nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je mocný a v...
Přísloví 1:5...a vědění. Moudrý poslouchá a rozmnoží svou znalost, rozumný si poradit, jak porozumět úslovím a...
Přísloví 24:5... Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo  znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj vyhraješ dík dobrým radám,...
Daniel 1:17...jim zeleninu. A Bůh ty čtyři mládence obdaroval znalostí a pochopením veškerého písemnictví a moudrosti....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |