Znalými

Hledám varianty 'znalými' [ znalými (1) znalým (1) znalý (4) znalého (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 25:27...let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu, mužem divočiny, zatímco Jákob byl spořádaný...
1. Letopisů 27:32...krále Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem...
2. Letopisů 2:11...a který dal králi Davidovi syna tak moudréhoznalého, rozumného a rozvážného, který jistě vybuduje...
Ezdráš 7:6... Tento Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele...
Ester 1:13... že hněvem jen hořel. Poradil se však s mudrci znalými postupů (královské záležitosti se totiž řešily se...
Přísloví 28:2...je v zemi bezpráví, mnozí v panují; vládce znalý a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje...
Izaiáš 53:3... Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpeníznalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |