Znění

Hledám varianty 'znění' [ znění (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Královská 5:6...šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém služebníku Námanovi....
Ezdráš 4:11...ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu, který mu poslali:) Králi Artaxerxovi od tvých...
Ezdráš 5:6...Dareios a dokud od něj nepřijde odpověď. Toto je znění dopisu, který poslal Tatenaj, hejtman zaeufratského...
Ezdráš 7:11...učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je znění dopisu, jímž král Artaxerxes vybavil učeného kněze...
Jan 19:19...dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění: JEŽÍŠ NAZARETSKÝ, ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo...
Skutky 23:25...prokurátoru Felixovi." Potom napsal dopis tohoto znění: Klaudius Lysiáš zdraví vznešeného prokurátora Felixe...

Slova obsahující znění: trýznění (2) uvěznění (1) znění (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |