Znásilněny

Hledám varianty 'znásilněny' [ znásilnili (1) znásilnil (2) znásilní (2) znásilněny (3) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 34:2...syn Hivejce Chamora, zmocnil se a spal s znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři Díně celou duší,...
Deuteronomium 22:25...někdo potká zasnoubenou dívku venku na poliznásilní ji a vyspí se s , pak zemře jen ten muž....
Deuteronomium 22:28...někdo potká dívku, pannu, která není zasnoubenáznásilní ji a vyspí se s , pak, budou-li přistiženi, ...
Soudců 20:5... v domě a chtěli zavraždit. Mou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji, rozřezal a...
2. Samuel 13:14...On však nedbal, neslyšel. Přemohl jiznásilnil. Jakmile se s ale vyspal, začal ji nenávidět....
Izaiáš 13:16...jejich očima, jejich domy vyloupeny, jejich ženy znásilněny. Hle, proti nim poštvu Médy, kteří si stříbra...
Pláč 5:11...jako pec horečkou z hladovění. Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože...
Zachariáš 14:2... Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy znásilněny. Polovina města půjde do vyhnanství, zbytek lidu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |