Známe

Hledám pøesnì 'známe'. Nalezeno 6 veršù. Další varianty: znej (1) znáte (13) znát (20) znáš (25) známe (6) znali (11) znala (1) znal (20) znají (15) zná (26)
Genesis 29:5...jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli. "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe,"...
Jan 3:11... "Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví...
Jan 6:42...snad ten Ježíš, syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?"...
1. Korintským 7:31...tohoto světa, to nepřehánějí. Svět, jak ho známe, totiž končí. Proto bych rád, abyste se nezatěžovali...
2. Korintským 5:16...jsme kdysi měli tělesný názor, teď ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré...
1. Jan 2:3... ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká:...

Slova obsahující známe: obeznámen (1) oznámena (1) oznámení (1) oznámeno (25) oznámený (1) poznáme (4) známe (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |