Zmrzačeného

Hledám varianty 'zmrzačeného' [ zmrzačený (2) zmrzačenou (1) zmrzačení (2) zmrzačeného (1) zmrzačené (4) ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 21:19...slepý či chromý, zohyzděný či znetvořený, se zmrzačenou nohou či rukou, hrbatý či zakrnělý, s oční vadou...
Leviticus 22:22...Hospodinu přinést nic slepého, polámanéhozmrzačeného, vředovitého, se svrabem či lišejem. Nic...
Leviticus 24:20...za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije...
Přísloví 26:7...utrejch, kdo se zprávou tupce posílá. Chabé jak zmrzačené nohy je přísloví v ústech tupcových. Jako do...
Matouš 15:30...množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němézmrzačené a mnohé jiné. Pokládali mu je k nohám a on je...
Matouš 15:31...je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluvízmrzačení jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí, užasli a...
Matouš 18:8...od sebe. Je pro tebe lepší, abys chromý nebo zmrzačený vstoupil do života, než mít obě ruce nebo obě...
Marek 9:43...tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než jít s oběma rukama do pekla, do...
Lukáš 14:13...pořádáš hostinu, raději pozvi chudé, chromézmrzačené a slepé. Blaze tobě, neboť ti nemají čím odplatit...
Lukáš 14:21...' řekl sluhovi. ‚Přiveď sem chudé, chromézmrzačené a slepé.' Sluha se vrátil se slovy: ‚Pane, stalo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |